หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-18 10:42:02

ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2567

   วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2567 พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26