หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:59:05

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567

    วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.30 - 16.30 น. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล กรรมการประจำโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการมอบนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิต เพื่อเป็นเกียรติแก่พระบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Online ผ่าน Google Meet