หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการ Circuit training and HIIT for personal trainers
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการ Circuit training and HIIT for personal trainers

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-27 10:50:10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการ Circuit training and HIIT for personal trainers 

   วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2567 อาจารย์จตุรภุช บุษรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ Circuit training and HIIT for personal trainers โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมากยิ่งขึ้น