หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORD
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORD

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-11 20:16:06


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ  อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์  อังศุกาญจนกุล ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORD โดยประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นประธาน เป้าหมายนำนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมช่วยเหลือด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัย และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รู้จักคณะฯและมหาวิทยาลัยมากขึ้น สามารถตอบตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา