หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > นิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-11 11:37:44


นิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 9มีนาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เช่น Renaissance hotel  Mandarin Oriental Banyan Tree Bangkok The Siam hotel เป็นต้น โดยนักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมานำเสนอและแบ่งปันสู่รุ่นน้องและผู้สนใจต่อไป


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา