หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-26 14:28:39


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี  ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้ การบูรณาการด้านการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงระบบห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนำไปสู่การทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกันในอนาคต