หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในงานพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในงานพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 12:40:34

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในงานพิธีบวงสรวง 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในงานพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา