หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 12:03:55


ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม และมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 26109