หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 13:11:24

 

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๖๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ