หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านงามลมัย จังหวัดนครนายก
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านงามลมัย จังหวัดนครนายก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-10 13:24:03

บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านงามลมัย จังหวัดนครนายก

         

อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การตลาดออนไลน์ และเทคนิคการไลฟ์สด และ การใช้งาน เพจเฟสบุ๊คให้กับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน” เพื่อยกระดับให้เกิดความยั่งยืน และรองรับการใช้ขีวิตแบบวิถีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านงามลมัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (วันที่ 4-5 กันยายน 2564)