หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-10 15:44:15


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC17025” ให้กับเจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ คุณภัทรภร ธนะภาวริศ และ คุณจิรสา กรงกรด มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม