หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สาขาวิชา/เจ้าหน้าที่ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สาขาวิชา/เจ้าหน้าที่ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-10 14:02:50


วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาขาวิชา/เจ้าหน้าที่ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ มีหัวข้อการประชุม ดังนี้ กิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 การจัดระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการบันทึกและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง