หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 15:09:14


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยประชุมผ่าน Google meet ออนไลน์