หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างาน และการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างาน และการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:14:48


วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดทำผลงาน เพื่อขอประเมินค่างาน และการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นและบุคลากรที่ผ่านการประเมินค่างานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา ซึ่งในครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทางในการเขียนประเมินค่างานและการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นร่วมกัน