หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 16:11:09

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

  เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย และเพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทย ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา