หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ ประชุมติดตามการทำวิทยานิพนธ์และสัมมนาในหัวข้อ Smart City
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ ประชุมติดตามการทำวิทยานิพนธ์และสัมมนาในหัวข้อ Smart City

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-10 23:00:17


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและจัดสัมมนาในหัวข้อ Smart City หลักสูตรปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา