หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลุยโครงการบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพและยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลุยโครงการบริการวิชาการ พัฒนาอาชีพและยกระดับสินค้าชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-11 11:04:56


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมทีมคณาจารย์นักวิจัย ลงพื้นที่ ดำเนินบริการวิชาการให้แก่ชุมชน  พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หอยแครง) แปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น อาทิ กะปิโปรไบโอติก ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ยกระดับสินค้าเพื่อเข้าสู่OTOP ของตำบล  อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา เพิ่มทักษะจากประสบการณ์จริง สร้างงานให้กับบัณฑิตใหม่ 10 ราย ตามภารกิจ1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล