หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 19:40:37

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

               วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.คณิตดา ทองขาว, ผศ.ดร.วชิราภรณ์ พิกุลทอง จากสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 และ ม.6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ณ ห้องศูนย์สื่อ ชั้น 1 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง