หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 12:57:21


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

เปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023 ณ ห้องประชุม26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา