หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 12:59:18

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023

    ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดบ้านคณะวิทย์ฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ SSRU Open House 2023 ณ ห้องประชุม26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา