หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 13:03:05

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1/2566

                  วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในจัดประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1 /2566 พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสาขา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี