หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 11:44:14

  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ. ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล (หัวหน้าโครงการ) พร้อมด้วย ผศ. ดร.วลัยพร ผ่อนผัน ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช ผศ. ดร.พรรณทิพย์ กาหยี และ อ.นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ได้จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองและผากล้วยไม้ และกิจกรรม

                   เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ เส้นทาง กม. 33 – หนองผักชี โดยได้รับเกียรติจากคุณฉลาด พุทธบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อความหมายธรรมชาติเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมครั้งนี้