หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-16 07:29:16

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล 

จากการแข่งขันทำอาหาร “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ระดับอุดมศึกษา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นโดย นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน ร่วมกับ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการแข่งขันในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดนำมาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูใหม่นั้นจะต้องประกอบด้วย ด้านรสชาติและส่วนประกอบให้มีความกลมกล่อม คุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังมีสีสัน ความประณีต ความสะอาด สุขอนามัย ในการประกอบอาหาร ตลอดจนการจัดแต่งที่โดดเด่นสวยงาม ภายใต้ธีม “Thai Fusion Food”
          โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นางสาวจิรัฐิพร ยิ้มพงษ์ และนางสาวอัญชริกา กันยา นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลทีมชนะเลิศ  และรางวัลพิเศษจากธรรมชาติซีฟู้ดเป็นทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซีฟู้ด ได้สร้างสรรค์