หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 14:58:25วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี