หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-09 11:33:22


วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและนำเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์