หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็ม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:40:30

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็ม

   วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาการรุกของน้ำเค็มในพื้นที่สายหลัก 4 ลุ่มน้ำ แม่กลอง ท่าจีน บางประกง เจ้าพระยา ในรูปแบบการประชุมออนไลน์