หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO/ IEC17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO/ IEC17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:40:47

ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO/ IEC17025

      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ประจำศูนย์ฯ เดินทางไปบริการวิชาการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานระบบมาตรฐานสากล ISO/ IEC17025 แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท โอกลาเทสทิ้ง จำกัด ภายหลังจากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย