หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:41:49

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย 

- การนำชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์

- Workshop การทำผ้ามัดย้อม การทำลูกชุบ การทำเครื่องประดับไทย 

- การออกร้านตามบูธของนักศึกษาหลากหลายคณะ และการแสดงบนเวที ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ Soft Power สู่อาชีพยุคใหม่ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักศึกษา ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์