หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:37:35

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ