หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 11:48:58

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

      เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน เปิดงานโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ณ ห้อง 26108 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ริเสร์ช เอ็กซ์ จำกัด คือ คุณภาคภูมิ เพิ่มมงคล  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้