หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 19:15:14คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566


        วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 26109 โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้ รายงานผลกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ปฏิทิน/แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ แบบฟอร์มการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์ฯ และวาระเพื่อพิจารณา เลือกงานสำหับการจัดทำการพัฒนา /ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์ฯ