หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 15:37:59


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

 

                              วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี