หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม“พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ”
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม“พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-08 15:05:32


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม

“พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ”

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมอบรม“พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย์นฤมล ชมโฉม ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านทาง Facebook Live