หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการทำคลิปยูทูบอย่างไรให้มีคนดู ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการทำคลิปยูทูบอย่างไรให้มีคนดู ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-08 17:40:22


วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมการทำคลิปยูทูบอย่างไรให้มีคนดู โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายรับเชิญ มาให้ความรู้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อให้เหมาะสมและน่าสนใจ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์กรต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา