หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 14:02:22


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

      วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ ดร.ธนพร ศรีมาทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม และพูดคุยร่วมกันเพื่อจัดทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี