หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ขอแสดงความยินดี กับ นวัตกรรมผลงานผงหวานตาลโตนด ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021
ขอแสดงความยินดี กับ นวัตกรรมผลงานผงหวานตาลโตนด ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-02-17 10:29:45


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผลงาน “ผงหวานตาลโตนด” โดย นายกัมพล กุรัมย์ และ นางสาวโยฐิตา จันทรส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์  เป็นที่ปรึกษาหลัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2และรางวัลเหรียญทอง ในกลุ่มที่ 2 เรื่องอาหาร จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 ระดับอุดมศึกษา