หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ขอแสดงความยินดี กับ ผลงาน "Yummy Palmy ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่กัมมี่จากไซรัปตาลโตนด"ของนักศึกษาแขนงวิชาเคมี ที่ได้คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021
ขอแสดงความยินดี กับ ผลงาน "Yummy Palmy ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่กัมมี่จากไซรัปตาลโตนด"ของนักศึกษาแขนงวิชาเคมี ที่ได้คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-02-17 13:00:24


ผลงาน "Yummy Palmy ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่กัมมี่จากไซรัปตาลโตนด" โดย นางสาวพฤฒิอร มีดีนางสาวสาวิตรี มูลสีดา และนางสาวสุกัญญา จิตรบรรจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งมี อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ เป็นที่ปรึกษาหลัก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในกลุ่มที่ 2 เรื่องอาหาร จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 ระดับอุดมศึกษา จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ