หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 19:09:50


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2565


    วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้การประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา การพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ราย