หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-26 13:06:51


ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการเรียนออนไลน์ของทุกชั้นปี