หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับเดือนมกราคม และ กรกฏาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับเดือนมกราคม และ กรกฏาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 15:43:31

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ฉบับเดือนมกราคม และ กรกฏาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566


วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับเดือน มกราคม และ กรกฏาคม พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 1/2566 

ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี