หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ประจงใจ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนัก งานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ประจงใจ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนัก งานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 11:39:38


ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุภาพร ประจงใจ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
งานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับ
นางสาวสุภาพร ประจงใจ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
งานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ  ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคาร 32