หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-07 16:39:52


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Google Meet