หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือการจัดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือการจัดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-07 13:02:09


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือการจัดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ฝ่ายคลังและพัสุด และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือการจัดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณแผ่นดิน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน และแผนงานที่กำหนดไว้