หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์แขนงวิชาเคมี ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV
อาจารย์แขนงวิชาเคมี ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-07 18:43:43


อาจารย์แขนงวิชาเคมี ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โฮฮาม่า อาจารย์ประจำแขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบครัวเรือนในโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปีงบประมาณ 2564) “ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม”ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 (วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564)