หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์แขนงวิชาชีววิทยา ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV
อาจารย์แขนงวิชาชีววิทยา ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-07 18:40:02


อาจารย์แขนงวิชาชีววิทยา ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผศ.ดร.มณฑารพ สุธาธรรม อาจารย์ประจำแขนงวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบครัวเรือนในโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปีงบประมาณ 2564) “ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม”ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 (วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564)