หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-07 18:33:30


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 พร้อมด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบครัวเรือนต่างๆในโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปีงบประมาณ 2564) “ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม” (วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564)