หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-07 10:01:08


อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบครัวเรือนในโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปีงบประมาณ 2564) “ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม” ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 โดยนำเสนอ เมนูวุ้นกรอบ จากครัวเรือนที่ 2 ร้านลัดดาทอฟฟีโบราณ (วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564)