หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV
คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-07 08:26:37


คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการTalk Today ทางช่อง PPTV

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบครัวเรือนต่างๆในโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปีงบประมาณ 2564) “ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม”ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 (วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564)