หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 15:02:49


วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดทำรายวิชาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในระยะยาว ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี