หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองวัดประดู่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองวัดประดู่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-07 15:10:47


ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่คลองวัดประดู ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์หาค่าความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ โดยมีพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าบีโอดี (BOD) แอมโมเนีย โคลีฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่จังหวัดสมุทรสงครามในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่ (วันที่ 29 เมษายน 2564)